Dövlət istiqrazları 1 il - 6.52  ▼ -0.45%    |    Dövlət istiqrazları 2 il - 9.04  ▼ -0.12%    |    Dövlət istiqrazları 3 il - 9.11  ▼ -0.39%    |    Dövlət istiqrazları 5 il - 9.32  ▲ 1.02%    |    Dövlət istiqrazları 7 il - 7.57  ▲ 1.10%    |    NOT (28 gün) - 6.71  ▲ 0.01%    |    NOT (84 gün) - 7.95  ▲ 0.26%    |    NOT (168 gün) - 8.57  ▲ 0.35%    |    NOT (252 gün) - 9.29  ▲ 0.35%    |    BOKT Embafinans QSC - 10.50  ▼ -0.50%    |    AzerGold - 3.35  ▼ -0.03%    |    ARMB (NOT) Repo - 7.59  ● 0.00%    |    1W AINA - 4.55  ▼ -0.09%    |    SOCAR [ AZ2002019894 ] Alış: 1000.00 / Satış: 1027.00    |    Unibank KB ASC [ AZ2011002022 ] Alış: 10000.00 / Satış: 10284.53    |    Unibank KB ASC [ AZ2013002020 ] Alış: 10295.91 / Satış: 1014.69    |    AzFinance İnvestisiya Şirkəti QSC [ AZ2003019711 ] Alış: 987.84 / Satış: 1007.60    |    AzFinance İnvestisiya Şirkəti QSC [ AZ2002019712 ] Alış: 872.24 / Satış: 915.85    |    BOKT "EMBAFİNANS" QSC [ AZ2008020607 ] Alış: 1048.22 / Satış: 1074.41    |    Holcim Azərbaycan ASC [ AZ1001018378 ] Alış: 20.00 / Satış: 21.00    |    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC [ AZ2001004582 ] Alış: 1000.00 / Satış: 1002.00    |    Cənubtikintiservis ASC [ AZ1001004691 ] Alış: 22.00 / Satış: 23.10    |    Bakı ixtisaslaşdırılmış mexanizasiya - 7 ASC [ AZ1001000848 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    Bakı Tikinti materialları ASC [ AZ1001000863 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    Bakıinşaatsənaye ASC [ AZ1001001564 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    AZENCO ASC [ AZ1001008452 ] Alış: 2.60 / Satış: 2.73    |    Sumqayıt çörək ASC [ AZ1001017230 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    Savalan ASC [ AZ1001012488 ] Alış: 2.70 / Satış: 2.83    |    EVRASCON ASC [ AZ1001000871 ] Alış: 20.00 / Satış: 21.00    |    Dərnəgülsənayetikinti ASC [ AZ1001000376 ] Alış: 2.60 / Satış: 2.73    |    

Lİsenzİyalar